Chương trình đào tạo

Chương trình mang tính đột phá, dẫn đầu về chất lượng đầu ra, đang được doanh nghiệp đặt hàng tuyển dụng! 

Thời gian: 16 tháng

Học phí: 18 triệu

Phương pháp mà chuyên viên đã sử dụng để gia tăng thu nhập lên tới hơn 18.000.000/tháng và làm thế nào bạn cũng làm được như vậy?

Bí mật của họa viên 2D thành công! Họ không kiệt xuất hay thông minh hơn bạn! Vì đâu họ làm được như vậy? Click vào để biết! 

Thời gian: 05 tháng

Học phí: 16 triệu

Thời gian: 08 tháng

Học phí: 5,8 triệu